Η παρούσα αποτελεί ομαδική εργασία στα πλαίσια του μαθήματος “Εισαγωγή στους Υπολογιστές ECE_Y106”, εμού και των συμφοιτητών μου όπως αναφέρονται παρακάτω.

Επιβλέπων καθηγητής: Παλιουράς Βασίλης

Προσοχή !! Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση μέρους του παρόντος. Επιτρέπεται μόνο η συνολική αναδημοσίευση, χωρις τροποποιήσεις, με έγγραφη συγκατάθεση και με την χρήση συνδέσμου – link που θα οδηγεί στην αρχική πηγή.

Η παρούσα δημοσίευση – εφαρμογή αποτελεί εργασία των φοιτητών του τμήματος “Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών” της “Πολυτεχνικής Σχολής” του “Πανεπιστημίου Πατρών”: Γιακουμέλου Αιμιλία, Ντάγκας Αλέξανδρος, Ντεν- Μπραμπερ Βερνάρδος- Αδριανός, Παπουτσάς Γεώργιος, Ροδόπουλος Γεώργιος και Ψημμένος Επαμεινώνδας

Υλοποίηση του Προγράμματος με την χρήση Βιβλιοθηκών

Κατά την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν αρκετές βιβλιοθήκες της Python, με την χρήση των οποίων επιτεύχθηκαν ταχύτερα ορισμένες διαδικασίες (πχ χρήση της βιβλιοθήκης NumPy για τις πράξεις πινάκων), κατέστη ευκολότερος ο προγραμματισμός για τις γραφικές απεικονίσεις (χρήση της βιβλιοθήκης tkinter) και μειώθηκε ο χρόνος υπολογισμού (χρήση της βιβλιοθήκης multiprocessing). Κατά την τελική σύνθεση του προγράμματος έγινε βελτιστοποίηση των εν χρήση βιβλιοθηκών, ώστε η εκτέλεση του προγράμματος να απαιτεί τις ελάχιστες δυνατές .

Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

 1. Η βιβλιοθήκη tkinter που εξασφαλίζει την γραφική απεικόνιση του προγράμματος
 2. Η βιβλιοθήκη NumPy με την χρήση της οποίας εκτελούνται οι πράξεις των Πινάκων
 3. Η βιβλιοθήκη time με την οποία στο παρόν πρόγραμμα προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης της εκάστοτε χρονομετρούμενης διεργασίας (π.χ. εκτέλεσης της πράξης του πολλαπλασιασμού με και χωρίς την χρήση της βιβλιοθήκης multiprocessing)
 4. Η βιβλιοθήκη PIL με την οποία είναι εφικτή ή εισαγωγή του “Λογοτύπου” και του favicon.
 5. Η βιβλιοθήκη tkinter.messagebox με την οποία δημιουργούνται τα παράθυρα διαλόγου προβλήματος (error windows)
 6. Η βιβλιοθήκη multiprocessing με την οποία εξασφαλίζεται πως κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα χρησιμοποιούνται πλέον του ενός επεξεργαστές (ή τμήματα επεξεργαστή/εικονικοί επεξεργαστές) ώστε να επιταχυνθούν οι διεργασίες

Σχετικά με το παραχθέν πρόγγραμα

Οι φοιτητές παρήγαγαν αρκετά αρχεία κώδικα μέχρι την τελική σύνθεση, στην προσπάθεια το τελικό πρόγραμμα να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και απλότητα. Κάθε επιμέρους προσπάθεια συντέλεσε στην δημιουργία του τελικού προγράμματος. Έτσι μπορούμε να πούμε πως το τελικό πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στην συνολική εργασία όλων των μελών καθώς αρκετή δουλεία αυτών δεν χρησιμοποιήθηκε ή η χρήση της δεν είναι άμεσα αντιληπτή (πχ συμβολή με την υπόδειξη κατάλληλων συναρτήσεων, ενναλακτικών προτάσεων κ.α.).

Οδηγίες Εγκατάστασης του προγράμματος

Αρχικά αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας το αρχείο 18.zip . Προχωρήστε έπειτα στην αποσυμπίεση ολόκληρου του φακέλου.
Το παρόν προϋποθέτει πως έχετε προ εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας την Python 3.8 ή νεότερη. Αν δεν την έχετε ήδη εγκαταστημένη μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από εδώ: https://www.python.org/downloads/
Στον κώδικα χρησιμοποιούνται βιβλιοθήκες της Python οι οποίες δεν είναι προ εγκατεστημένες με αυτή. Ως εκ τούτου, για την εκτέλεση του προγράμματος απαιτείται είτε να εγκαταστήσετε τις βιβλιοθήκες NumPy και PIL χειροκίνητα, είτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές όπως το anaconda που τις περιέχουν.
Προτείνουμε την χρήση της εφαρμογής anaconda ως ευκολότερη. (Για την χειροκίνητη εγκατάσταση ανατρέξτε στο τέλος του κεφαλαίου).

Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το anaconda, μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.anaconda.com/products/individual#Downloads.
Αφού εγκαταστήσετε το anaconda, εκτελέστε το πρόγραμμα Anaconda Navigator (εγκαθίσταται μαζί με το anaconda). Ανοίξτε όποιο code editor χρησιμοποιείτε (προτείνουμε και αναλύουμε στην συνέχεια το VS Code).

Έπειτα εκτελέστε το VS Code μέσα από το Anaconda navigator. Ανοίξτε το αρχείο code18.py -που βρίσκετε στον φάκελο που αποσυμπιέσατε- (είτε με τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + o , είτε ακολουθώντας την διαδρομή File > Open File).
Τέλος εκτελέστε το πρόγραμμα με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F5.
Με την εκτέλεση του προγράμματος ανοίγει ένα νέο παράθυρο στην οθόνη σας, και μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα.
Αν θέλετε να εγκαταστήσετε χειροκίνητα τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες, ακολουθήστε τα παρακάτω:
Στο τερματικό σας (terminal) (με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε το pip), μπορείτε να εγκαταστήσετε τις βιβλιοθήκες NumPy, PIL, με την παρακάτω εντολή:

pip install numpy, Pillow

Μετά την εγκατάσταση των απαιτούμενων βιβλιοθηκών, μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα code18.py από οποιονδήποτε code editor διαθέτετε.

Παραδείγματα χρήσης

Με την εκτέλεση του προγράμματος από τον code editor, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη το «Αρχικό Παράθυρο Πλοήγησης»


(1) Πρόσθεση και Αφαίρεση Πινάκων
(2) Πολλαπλασιασμός Πίνακα με Αριθμό
(3) Πολλαπλασιασμός Πινάκων
(4) Ύψωση Πίνακα σε Δύναμη
(5) Εύρεση ορίζουσας Πίνακα
(6) Εύρεση Αντίστροφου Πίνακα
(7) Εύρεση Ανάστροφου Πίνακα
(8) Εύρεση Τάξης Πίνακα
(9) Εύρεση Ίχνους Πίνακα

Σε κάθε επιλογή εμφανίζεται, ανάλογα με την πράξη ένα παράθυρο (window) της μορφής:

Η ομάδα φοιτητών, θέλοντας τόσο να δείξει τις δυνατότητες του multiprocessing όσο και να προσφέρει ένα πρόγραμμα εύχρηστο στο ευρύ κοινό, αποφάσισε την δημιουργία διπλού μενού χρήστη.
Από την μία στο πλαίσιο “Custom Matrices” ο χρήστης μπορεί να εισάγει όλες τις πληροφορίες, μόνος του καθιστώντας έτσι το πρόγραμμα λειτουργικό. Από την άλλη μία στο πλαίσιο “Random Matrices”, ο χρήστης εισάγει μέρος των πληροφοριών και το πρόγραμμα εισάγει τυχαία στοιχεία (Υπάρχει δυνατότητα αποτυπώσεις αυτών στο Terminal).

Στο “Custom Matrices” ο χρήστης δύναται να επιλέξει μέσω αναπτυσσόμενου μενού (dropdown menu), τις διαστάσεις των πινάκων (ή αντίστοιχα του πίνακα, για διεργασίες που απαιτούν μόνο έναν πίνακα).
Για την αποφυγή λαθών το πρόγραμμα “επιβάλει” να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να είναι εφικτές οι εκάστοτε διεργασίες. Παραδείγματος χάρη, στον πολλαπλασιασμό πινάκων απαιτείται ο αριθμός των στηλών του 1ου πίνακα να συνάδει με τον αριθμό των γραμμών του 2ου .
Αφού ο χρήστης εισάγει τις διαστάσεις του πίνακα (και όποια άλλη πληροφορία ζητείται -π.χ. στην διεργασία « (4) Ύψωση Πίνακα σε Δύναμη» απαιτείται η πληκτρολόγηση της δύναμης-), εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο (window), προσαρμοσμένο κατάλληλα τόσο στην εκάστοτε διεργασία, όσο και στις διαστάσεις του πίνακα (ή των πινάκων) όπως αυτές δόθηκαν στο κύριο παράθυρο.

Επεξήγηση δυνατοτήτων – buttons στο παράθυρο καταχώρησης πίνακα
Με το button “Clear” διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις στα κελιά του πίνακα
Με το button “Fill with 0’s ” σε κάθε κενό κελί του πίνακα εκχωρείτε η τιμή 0 (δεν είναι αναγκαία η χρήση του καθώς από προεπιλογή τα κενά κελιά νοείτε πως περιέχουν την τιμή 0)
Με το button “Fill with 1’s ” σε κάθε κενό κελί του πίνακα εκχωρείτε η τιμή 1
Με το button “Save to memory ” ο πίνακας που έχει εισαχθεί, καταχωρείται στην μνήμη του προγράμματος. Με το button “Load from memory” εισάγεται ο αποθηκευμένος στην μνήμη προγράμματος πίνακας, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Τέλος με το button “Calculate ” εκτελείτε η επιλεγμένη διεργασία – πράξη.

Με την εκτέλεση της επιλεγμένης διεργασίας – πράξης δημιουργείτε ένα νέο παράθυρο στο οποίο φαίνεται το αποτέλεσμα της πράξης

Στο κάτω μέρος του οποίου φαίνεται και ο χρόνος υπολογισμού της πράξης από το πρόγραμμα.
Η φιλοσοφία του “Random Matrices” είναι σχεδόν η ίδια με αυτή του “Custom Matrices”.
Αυτό που αλλάζει είναι ότι το παράθυρο όπου ο χρήστης εκχωρεί τα στοιχεία πίνακα δεν υπάρχει, καθώς ο πίνακας είναι – προκαθορισμένων από τον χρήστη διαστάσεων – τυχαίος. Έτσι εμφανίζεται κατευθείαν το αποτέλεσμα και ο βέλτιστος χρόνος υπολογισμού (σε περίπτωση που η πράξη εκτελεστεί με multiprocessing στο terminal τυπώνονται και οι δύο χρόνοι).

Βιβλιογραφία – Πηγές πληροφόρησης

 1. Python – Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Ν. Αβούρης, M. Κουκιάς, Β. Παλιουράς, Κ. Σγάρμπας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016
 1. Διαφάνειες – προσφερόμενο υλικό από τις Διαλέξεις του μαθήματος
 2. Επίσημες ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιήθηκαν:
  https://NumPy.org/doc/stable/
  https://docs.python.org/3/library/multiprocessing.html
  https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
 3. Άλλες πηγές πληροφόρησης:
  https://www.geeksforgeeks.org/
  https://stackoverflow.com/
  https://www.w3schools.com/
  https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_multiplication_algorithm

Ο κώδικας

from tkinter import *
from tkinter import ttk
from PIL import Image, ImageTk
import numpy as np
import multiprocessing as mp
import time
from tkinter import messagebox as mb


class RandomMatrix:
  """This class contains methods that create either 1 or 2 random matrices
  with given dimensions whose elements are integers between 0 and 10"""
  @staticmethod
  def random_matrix(a, b=0):
    """Creates a random matrix with dimensions a x b"""
    matrix = np.random.randint(10, size=(a, b))
    return matrix

  @staticmethod
  def two_random_matrices(a, b=0, c=0):
    """Creates a random matrix with dimensions a x b and another one with
    dimensions b x c"""
    matrix_A = np.random.randint(10, size=(a, b))
    matrix_B = np.random.randint(10, size=(b, c))
    return matrix_A, matrix_B


class SimpleCalculation:
  """This class contains methods that perform basic linear algebra
  calculations (without the help of multiprocessing)"""
  @staticmethod
  def matrix_add(matrix_A, matrix_B):
    return matrix_A + matrix_B

  @staticmethod
  def matrix_sub(matrix_A, matrix_B):
    return matrix_A - matrix_B

  @staticmethod
  def matrix_mul_num(matrix, number):
    return matrix * float(number)

  @staticmethod
  def matrix_mul(matrix_A, matrix_B):
    return np.matmul(matrix_A, matrix_B)

  @staticmethod
  def matrix_power(matrix, power):
    return np.linalg.matrix_power(matrix, power)

  @staticmethod
  def matrix_det(matrix):
    return np.linalg.det(matrix)

  @staticmethod
  def matrix_inv(matrix):
    return np.linalg.inv(matrix)

  @staticmethod
  def matrix_trans(matrix):
    return np.transpose(matrix)

  @staticmethod
  def matrix_rank(matrix):
    return np.linalg.matrix_rank(matrix)

  @staticmethod
  def matrix_trace(matrix):
    return np.trace(matrix)


class MultiprocessingCalculation:
  """This class contains methods that calculate the product of two matrices
  as well as the matrix raised to some power using multiple simultaneous
  processes that decrease the computation time"""
  @staticmethod
  def block_shaped(arr):
    """Divides a square array into 4 equal arrays"""
    nrc = int(arr.shape[0] / 2)
    return arr.reshape(2, nrc, -1, nrc).swapaxes(1, 2).reshape(-1, nrc, nrc)

  @staticmethod
  def simple_mul(arrA, arrB, pos, return_dict):
    """Calculates the product of two arrays and inserts it into a dictionary"""
    rtrn = np.matmul(arrA, arrB)
    return_dict[pos] = rtrn

  @staticmethod
  def array_sum(return_dict):
    """Calculates the sum of two products of arrays"""
    c11 = dict(return_dict)['11'] + dict(return_dict)['23']
    c12 = dict(return_dict)['12'] + dict(return_dict)['24']
    c21 = dict(return_dict)['31'] + dict(return_dict)['43']
    c22 = dict(return_dict)['32'] + dict(return_dict)['44']
    return c11, c12, c21, c22

  @staticmethod
  def connect(c11, c12, c21, c22):
    """Concatenates the four sub-arrays into the final array"""
    above = np.concatenate((c11, c12), axis=1)
    below = np.concatenate((c21, c22), axis=1)
    final = np.concatenate((above, below), axis=0)
    return final

  @staticmethod
  def zero_pad(arr):
    """Appends a row and a column of zeros into the array"""
    dim = arr.shape[0]
    zero1 = np.zeros((dim, 1), dtype='int32')
    arr = np.concatenate((arr, zero1), axis=1)
    zero2 = np.zeros((1, dim + 1), dtype='int32')
    arr = np.concatenate((arr, zero2), axis=0)
    return arr

  @staticmethod
  def zero_pad_row(arr):
    """Appends a row of zeros into the array"""
    columns = arr.shape[1]
    zero = np.zeros((1, columns), dtype='int32')
    return np.concatenate((arr, zero), axis=0)

  @staticmethod
  def zero_pad_col(arr):
    """Appends a column of zeros into the array"""
    rows = arr.shape[0]
    zero = np.zeros((rows, 1), dtype='int32')
    return np.concatenate((arr, zero), axis=1)

  @staticmethod
  def a_split_mul(arrA, arrB):
    """Splits array A into two equal arrays and performs the multiplication
    between the two equal arrays and array B"""
    a1, a2 = np.vsplit(arrA, 2)

    manager = mp.Manager()
    return_dict = manager.dict()

    pool = mp.Pool()
    pool.starmap(MultiprocessingCalculation.simple_mul, [(a1, arrB, '1', return_dict),
                               (a2, arrB, '2', return_dict), ])
    pool.close()
    pool.join()

    return np.concatenate((dict(return_dict)['1'], dict(return_dict)['2']), axis=0)

  @staticmethod
  def b_split_mul(arrA, arrB):
    """Splits array B into two equal arrays and performs the multiplication
    between the two equal arrays and array A"""
    b1, b2 = np.hsplit(arrB, 2)

    manager = mp.Manager()
    return_dict = manager.dict()

    pool = mp.Pool()
    pool.starmap(MultiprocessingCalculation.simple_mul, [(arrA, b1, '1', return_dict),
                               (arrA, b2, '2', return_dict), ])
    pool.close()
    pool.join()

    return np.concatenate((dict(return_dict)['1'], dict(return_dict)['2']), axis=1)

  @staticmethod
  def both_split_mul(arrA, arrB):
    """Splits both arrays into four equal arrays and performs the
    multiplication between the four equal arrays"""
    a1, a2 = np.hsplit(arrA, 2)
    b1, b2 = np.vsplit(arrB, 2)

    manager = mp.Manager()
    return_dict = manager.dict()

    pool = mp.Pool()
    pool.starmap(MultiprocessingCalculation.simple_mul, [(a1, b1, '1', return_dict), (a2, b2, '2', return_dict), ])
    pool.close()
    pool.join()

    return dict(return_dict)['1'] + dict(return_dict)['2']

  @staticmethod
  def square_mul(arrA, arrB):
    """Splits both arrays into eight equal arrays and performs the
    multiplication between the eight equal arrays"""
    a11, a12, a21, a22 = MultiprocessingCalculation.block_shaped(arrA)
    b11, b12, b21, b22 = MultiprocessingCalculation.block_shaped(arrB)

    manager = mp.Manager()
    return_dict = manager.dict()

    pool = mp.Pool()
    pool.starmap(MultiprocessingCalculation.simple_mul,
           [(a11, b11, '11', return_dict), (a12, b21, '23', return_dict),
           (a11, b12, '12', return_dict), (a12, b22, '24', return_dict),
           (a21, b11, '31', return_dict), (a22, b21, '43', return_dict),
           (a21, b12, '32', return_dict), (a22, b22, '44', return_dict), ])
    pool.close()
    pool.join()

    c11, c12, c21, c22 = MultiprocessingCalculation.array_sum(return_dict)
    result = MultiprocessingCalculation.connect(c11, c12, c21, c22)

    return result

  @staticmethod
  def multiplication(arrA, arrB):
    """Carries out various checks and calls the according methods"""
    a = arrA.shape[0]
    b = arrA.shape[1]
    c = arrB.shape[1]

    if a == b == c: # Square matrix
      if a % 2 != 0: # Check if Matrix's dimensions are odd numbers
        arrA = MultiprocessingCalculation.zero_pad(arrA)
        arrB = MultiprocessingCalculation.zero_pad(arrB)
        result = MultiprocessingCalculation.square_mul(arrA, arrB)
        result = np.delete(result, -1, 0)
        result = np.delete(result, -1, 1)
        return result
      else:
        result = MultiprocessingCalculation.square_mul(arrA, arrB)
        return result

    elif max(a, b, c) == a: # Matrix A's rows is the largest dimension
      if a % 2 != 0: # Check if Matrix A's rows is an odd number
        arrA = MultiprocessingCalculation.zero_pad_row(arrA)
        result = MultiprocessingCalculation.a_split_mul(arrA, arrB)
        result = np.delete(result, -1, 0)
        return result
      else:
        result = MultiprocessingCalculation.a_split_mul(arrA, arrB)
        return result

    elif max(a, b, c) == c: # Matrix B's columns is the largest dimension
      if c % 2 != 0: # Check if Matrix B's columns is an odd number
        arrB = MultiprocessingCalculation.zero_pad_col(arrB)
        result = MultiprocessingCalculation.b_split_mul(arrA, arrB)
        result = np.delete(result, -1, 1)
        return result
      else:
        result = MultiprocessingCalculation.b_split_mul(arrA, arrB)
        return result

    elif max(a, b, c) == b: # Matrix A's columns (and Matrix B's rows) is the largest dimension
      if b % 2 != 0: # Check if Matrix A's columns (and Matrix B's rows) is an odd number
        arrA = MultiprocessingCalculation.zero_pad_col(arrA)
        arrB = MultiprocessingCalculation.zero_pad_row(arrB)
      if a % 2 != 0: # Check if Matrix A's rows is an odd number
        arrA = MultiprocessingCalculation.zero_pad_row(arrA)
      if c % 2 != 0: # Check if Matrix B's columns is an odd number
        arrB = MultiprocessingCalculation.zero_pad_col(arrB)

      result = MultiprocessingCalculation.both_split_mul(arrA, arrB)

      rows, columns = result.shape
      if rows == a + 1:
        result = np.delete(result, -1, 0)
      if columns == c + 1:
        result = np.delete(result, -1, 1)

      return result

  @staticmethod
  def matrix_power(matrix, power):
    """Calculates the matrix raised to some positive integer"""
    if power % 2 == 0: # Power is an even number
      matrix_square = MultiprocessingCalculation.multiplication(matrix, matrix)
      matrix2 = matrix_square
      for i in range(0, power - 1, 2):
        matrix2 = MultiprocessingCalculation.multiplication(matrix_square, matrix2)
      return matrix2

    elif power % 2 != 0: # Power is an odd number
      matrix_square = MultiprocessingCalculation.multiplication(matrix, matrix)
      matrix2 = matrix_square
      for i in range(0, power - 2, 2):
        matrix2 = MultiprocessingCalculation.multiplication(matrix_square, matrix2)
      return MultiprocessingCalculation.multiplication(matrix, matrix2)


class GUI:
  def __init__(self, root):
    self.root = root
    self.root.iconbitmap('matrix_ico.ico')
    self.color_bg1 = '#293241'   #
    self.color_bg2 = '#3d5a80'   #
    self.color_button1 = '#3d5a80' #
    self.color_button2 = '#d8bc66' # Color palette
    self.color_text1 = '#ee6c4d'  #
    self.color_text2 = '#98c1d9'  #
    self.color_text3 = '#ffffff'  #
    self.root.geometry('1200x800')
    self.root.resizable(False, False)
    self.root.title('Matrix Calculator')
    self.dim_values = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
    self.f_left = Frame(self.root, bg=self.color_bg1) # Frame containing button frame and logo
    self.f_left.pack(side='left', fill='y')
    self.logo = Canvas(self.f_left, bg=self.color_bg1, highlightbackground=self.color_bg1, width=212, height=150) # Canvas containing upper left logo
    self.logo.grid(row=0, column=0, sticky='N', pady=20)
    self.f_buttons = Frame(self.f_left, bg=self.color_bg2, padx=10, pady=10) # Frame containing function buttons
    self.f_buttons.grid(row=1, column=0, pady=30)
    global photo
    photo = Image.open("logo.png").resize((150, 117), Image.ANTIALIAS)
    photo = ImageTk.PhotoImage(photo)
    self.logo.create_image(40, 15, image=photo, anchor=NW)

    # Creating function buttons
    self.b_add_sub = Button(self.f_buttons, text='Matrix\nAddition/Subtraction', font=('Arial', 13),
                bg=self.color_button1, fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2,
                activeforeground=self.color_text2, pady=5, command=lambda: GUI.add_sub(self))
    self.b_mul_num = Button(self.f_buttons, text='Matrix Multiplication\nby Number', font=('Arial', 13),
                bg=self.color_button1, fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2,
                activeforeground=self.color_text2, pady=5, command=lambda: GUI.mul_num(self))
    self.b_mul = Button(self.f_buttons, text='Matrix Multiplication', font=('Arial', 13), bg=self.color_button1,
              fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2, activeforeground=self.color_text2,
              pady=5, command=lambda: GUI.mul(self))
    self.b_power = Button(self.f_buttons, text='Matrix Power', font=('Arial', 13), bg=self.color_button1,
               fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2,
               activeforeground=self.color_text2, pady=5, command=lambda: GUI.power(self))
    self.b_det = Button(self.f_buttons, text='Matrix\nDeterminant', font=('Arial', 13), bg=self.color_button1,
              fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2, activeforeground=self.color_text2,
              pady=5, command=lambda: GUI.det(self))
    self.b_inv = Button(self.f_buttons, text='Inverse Matrix', font=('Arial', 13), bg=self.color_button1,
              fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2, activeforeground=self.color_text2,
              pady=5, command=lambda: GUI.inv(self))
    self.b_trans = Button(self.f_buttons, text='Matrix\nTranspose', font=('Arial', 13), bg=self.color_button1,
               fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2,
               activeforeground=self.color_text2, pady=5, command=lambda: GUI.trans(self))
    self.b_rank = Button(self.f_buttons, text='Matrix Rank', font=('Arial', 13), bg=self.color_button1,
               fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2,
               activeforeground=self.color_text2, pady=5, command=lambda: GUI.rank(self))
    self.b_trace = Button(self.f_buttons, text='Matrix Trace', font=('Arial', 13), bg=self.color_button1,
               fg=self.color_text2, activebackground=self.color_button2,
               activeforeground=self.color_text2, pady=5, command=lambda: GUI.trace(self))

    # Packing function buttons
    self.b_add_sub.pack(fill='x')
    self.b_mul_num.pack(fill='x')
    self.b_mul.pack(fill='x')
    self.b_power.pack(fill='x')
    self.b_det.pack(fill='x')
    self.b_inv.pack(fill='x')
    self.b_trans.pack(fill='x')
    self.b_rank.pack(fill='x')
    self.b_trace.pack(fill='x')

    self.f_main = Frame(self.root, bg=self.color_bg1) # Frame containing func descriptions and dimensions selection
    self.f_main.pack(side='left', expand=True, fill='both')

    self.title = Label(self.f_main, text='Matrix-18 Calculator', font=('Arial', 50, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1) # Main title
    self.title.pack()
    self.info = Label(self.f_main, text='''
Matrix-18 is a convenient and easy to use application for 
the calculation of basic matrix operations between matrices 
of various dimensions giving results with speed and accuracy.
With the help of this calculator you can: add/ subtract matrices, 
multiply matrices by a number, multiply matrices, find a matrix 
determinant, rank, trace and calculate the inverse and the 
transpose matrix''', font=('Arial', 20), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text1) # Main app description
    self.info.pack()

  """Each method below displays the correct widgets on the main (left)
  frame for entering the dimensions of the matrix (or matrices),
  according to the desired calculation"""
  def add_sub(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Matrix Addition and Subtraction Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))

    self.desc = Label(self.f_main, text='''Matrix addition/subtraction is the operation of adding/subtracting 
two matrices by adding/subtracting the corresponding elements together.''', font=('Arial', 15),
             bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrices', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dim_text = Label(self.f_dims, text='Matrices dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.dim_m = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim_m.current(0)
    self.dim_m.grid(row=0, column=1)

    self.X_text = Label(self.f_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.X_text.grid(row=0, column=2)

    self.dim_n = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim_n.current(0)
    self.dim_n.grid(row=0, column=3)

    self.op_text = Label(self.f_dims, text='Operation', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.op_text.grid(row=0, column=4, padx=(30, 2))

    self.op = ttk.Combobox(self.f_dims, values=['+', '-'], width=2, state='readonly')
    self.op.current(0)
    self.op.grid(row=0, column=5)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrices', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1,
             activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'add_sub', int(self.dim_m.get()), int(self.dim_n.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrices', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dim_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrices dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.rand_dim_m = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim_m.delete(0, END)
    self.rand_dim_m.insert(0, '2')
    self.rand_dim_m.grid(row=0, column=1)

    self.rand_X_text = Label(self.f_rand_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_X_text.grid(row=0, column=2)

    self.rand_dim_n = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim_n.delete(0, END)
    self.rand_dim_n.insert(0, '2')
    self.rand_dim_n.grid(row=0, column=3)

    self.rand_op_text = Label(self.f_rand_dims, text='Operation', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_op_text.grid(row=0, column=4, padx=(30, 2))

    self.rand_op = ttk.Combobox(self.f_rand_dims, values=['+', '-'], width=2)
    self.rand_op.current(0)
    self.rand_op.grid(row=0, column=5)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=9,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'add_sub', self.rand_dim_m.get(),
                                 self.rand_dim_n.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

  def mul_num(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Matrix Multiplication By Number Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))

    self.desc = Label(self.f_main, text='''Matrix Multiplication By Number is the operation of multiplying
every element of the matrix by a certain number.''', font=('Arial', 15), bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dim_text = Label(self.f_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.dim_m = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim_m.current(0)
    self.dim_m.grid(row=0, column=1)

    self.X_text = Label(self.f_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.X_text.grid(row=0, column=2)

    self.dim_n = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim_n.current(0)
    self.dim_n.grid(row=0, column=3)

    self.num_text = Label(self.f_dims, text='Multiply by', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.num_text.grid(row=0, column=4, padx=(30, 2))

    self.num_entry = Entry(self.f_dims, width=3)
    self.num_entry.insert(0, '1')
    self.num_entry.grid(row=0, column=5)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrix', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'mul_num', int(self.dim_m.get()), int(self.dim_n.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dim_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.rand_dim_m = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim_m.delete(0, END)
    self.rand_dim_m.insert(0, '2')
    self.rand_dim_m.grid(row=0, column=1)

    self.rand_X_text = Label(self.f_rand_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_X_text.grid(row=0, column=2)

    self.rand_dim_n = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim_n.delete(0, END)
    self.rand_dim_n.insert(0, '2')
    self.rand_dim_n.grid(row=0, column=3)

    self.rand_num_text = Label(self.f_rand_dims, text='Multiply by', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_num_text.grid(row=0, column=4, padx=(30, 2))

    self.rand_num_entry = Entry(self.f_rand_dims, width=3)
    self.rand_num_entry.insert(0, '1')
    self.rand_num_entry.grid(row=0, column=5)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=3,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'mul_num', self.rand_dim_m.get(),
                                 self.rand_dim_n.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

  def mul(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Matrix Multiplication Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))

    self.desc = Label(self.f_main, text='''Matrix Multiplication is a binary operation that produces 
a matrix from two matrices. For matrix multiplication, 
the number of columns in the first matrix must be equal 
to the number of rows in the second matrix. The resulting matrix, 
known as the matrix product, has the number of rows 
of the first and the number of columns of the second matrix.''', font=('Arial', 15), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrices', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dimA_text = Label(self.f_dims, text='Matrix A dimensions:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dimA_text.grid(row=0, column=0, pady=10)
    self.dimB_text = Label(self.f_dims, text='Matrix B dimensions:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dimB_text.grid(row=1, column=0)

    def callback(iv):
      iv.set(iv.get())

    iv1 = IntVar()
    iv1.trace("w", lambda name, index, mode, iv1=iv1: callback(iv1))

    self.dimA_m = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dimA_m.current(0)
    self.dimA_m.grid(row=0, column=1)

    self.X_text = Label(self.f_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.X_text.grid(row=0, column=2)

    self.dimA_n = ttk.Combobox(self.f_dims, textvariable=iv1, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dimA_n.current(0)
    self.dimA_n.grid(row=0, column=3)

    self.dimB_m = ttk.Combobox(self.f_dims, textvariable=iv1, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dimB_m.current(0)
    self.dimB_m.grid(row=1, column=1)

    self.X_text = Label(self.f_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.X_text.grid(row=1, column=2)

    self.dimB_n = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dimB_n.current(0)
    self.dimB_n.grid(row=1, column=3)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrices', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'mul', int(self.dimA_m.get()), int(self.dimA_n.get()),
                             int(self.dimB_n.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, rowspan=2, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrices', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dimA_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix A dimensions:', bg=self.color_bg1,
                  fg=self.color_text2)
    self.rand_dimA_text.grid(row=0, column=0, pady=10)
    self.rand_dimB_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix B dimensions:', bg=self.color_bg1,
                  fg=self.color_text2)
    self.rand_dimB_text.grid(row=1, column=0)

    iv2 = StringVar()
    iv2.set('2')
    iv2.trace("w", lambda name, index, mode, iv2=iv2: callback(iv2))

    self.rand_dimA_m = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dimA_m.insert(0, '2')
    self.rand_dimA_m.grid(row=0, column=1)

    self.rand_X_text = Label(self.f_rand_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_X_text.grid(row=0, column=2)

    self.rand_dimA_n = Entry(self.f_rand_dims, width=6, textvariable=iv2)
    self.rand_dimA_n.grid(row=0, column=3)

    self.rand_dimB_m = Entry(self.f_rand_dims, textvariable=iv2, width=6)
    self.rand_dimB_m.grid(row=1, column=1)

    self.rand_X_text = Label(self.f_rand_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_X_text.grid(row=1, column=2)

    self.rand_dimB_n = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dimB_n.insert(0, '2')
    self.rand_dimB_n.grid(row=1, column=3)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=9,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'mul', self.rand_dimA_m.get(),
                                 self.rand_dimA_n.get(),
                                 self.rand_dimB_n.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, rowspan=2, padx=(100, 0))

  def power(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Matrix Power Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))

    self.desc = Label(self.f_main, text='''Matrix power is obtained by multiplication matrix by itself 'n' times.
The matrix must be square in order to raise it to a power.''', font=('Arial', 15), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dim_text = Label(self.f_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.dim = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim.current(0)
    self.dim.grid(row=0, column=1)

    self.power_text = Label(self.f_dims, text='Power', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.power_text.grid(row=0, column=4, padx=(30, 2))

    self.power_entry = Entry(self.f_dims, width=3)
    self.power_entry.insert(0, '1')
    self.power_entry.grid(row=0, column=5)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrix', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'power', int(self.dim.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dim_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.rand_dim = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim.delete(0, END)
    self.rand_dim.insert(0, '2')
    self.rand_dim.grid(row=0, column=1)

    self.rand_power_text = Label(self.f_rand_dims, text='Power', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_power_text.grid(row=0, column=4, padx=(30, 2))

    self.rand_power_entry = Entry(self.f_rand_dims, width=3)
    self.rand_power_entry.insert(0, '1')
    self.rand_power_entry.grid(row=0, column=5)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=3,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'power', self.rand_dim.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

  def det(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Determinant Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))

    self.desc = Label(self.f_main, text='''the determinant is a scalar value 
that can be computed from the elements 
of a square matrix and encodes certain properties 
of the linear transformation described by the matrix.
The determinant of a matrix A is denoted det(A), det A, or |A|.''', font=('Arial', 15), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dim_text = Label(self.f_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.dim = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim.current(0)
    self.dim.grid(row=0, column=1)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrix', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'det', int(self.dim.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dim_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.rand_dim = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim.insert(0, '2')
    self.rand_dim.grid(row=0, column=1)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=3,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'det', self.rand_dim.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

  def inv(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Inverse Matrix Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))

    self.desc = Label(self.f_main, text='''In linear algebra, an n-by-n square matrix A 
is called invertible (also nonsingular or nondegenerate), 
if there exists an n-by-n square matrix B such that AB=BA=I''', font=('Arial', 15), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dim_text = Label(self.f_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.dim = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim.current(0)
    self.dim.grid(row=0, column=1)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrix', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'inv', int(self.dim.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dim_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.rand_dim = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim.insert(0, '2')
    self.rand_dim.grid(row=0, column=1)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=3,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'inv', self.rand_dim.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

  def trans(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Matrix Transpose Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))

    self.desc = Label(self.f_main, text='''the transpose of a matrix is an operator 
which flips a matrix over its diagonal; 
that is, it switches the row and 
column indices of the matrix A 
by producing another matrix, 
often denoted by AT (among other notations).''', font=('Arial', 15), bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dim_text = Label(self.f_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.dim_m = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim_m.current(0)
    self.dim_m.grid(row=0, column=1)

    self.X_text = Label(self.f_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.X_text.grid(row=0, column=2)

    self.dim_n = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim_n.current(0)
    self.dim_n.grid(row=0, column=3)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrix', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'trans', int(self.dim_m.get()), int(self.dim_n.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dim_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.rand_dim_m = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim_m.insert(0, '2')
    self.rand_dim_m.grid(row=0, column=1)

    self.rand_X_text = Label(self.f_rand_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_X_text.grid(row=0, column=2)

    self.rand_dim_n = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim_n.insert(0, '2')
    self.rand_dim_n.grid(row=0, column=3)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=3,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'trans', self.rand_dim_m.get(),
                                 self.rand_dim_n.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

  def rank(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Matrix Rank Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))

    self.desc = Label(self.f_main, text='''the rank of a matrix A is the dimension 
of the vector space generated
(or spanned) by its columns. 
This corresponds to the maximal number 
of linearly independent columns of A.''', font=('Arial', 15), bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dim_text = Label(self.f_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.dim_m = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim_m.current(0)
    self.dim_m.grid(row=0, column=1)

    self.X_text = Label(self.f_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.X_text.grid(row=0, column=2)

    self.dim_n = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim_n.current(0)
    self.dim_n.grid(row=0, column=3)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrix', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'rank', int(self.dim_m.get()), int(self.dim_n.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dim_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.rand_dim_m = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim_m.insert(0, '2')
    self.rand_dim_m.grid(row=0, column=1)

    self.rand_X_text = Label(self.f_rand_dims, text='X', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.rand_X_text.grid(row=0, column=2)

    self.rand_dim_n = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim_n.insert(0, '2')
    self.rand_dim_n.grid(row=0, column=3)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=3,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'rank', self.rand_dim_m.get(),
                                 self.rand_dim_n.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

  def trace(self):
    GUI.clear_frame(self)

    self.title = Label(self.f_main, text='Matrix Trace Calculator', font=('Arial', 30, 'bold'),
              bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.title.pack(pady=(30, 0))
    self.desc = Label(self.f_main, text='''In linear algebra, the trace of a square matrix A, denoted tr(A)
is defined to be the sum of elements on 
the main diagonal (from the upper left to the lower right) of A.
The trace of a matrix is the sum of its eigenvalues
and it is invariant with respect to a change of basis.
This characterization can be used to define the trace of
a linear operator in general. 
The trace is only defined for a square matrix (n × n).''', font=('Arial', 15), bg=self.color_bg1, fg=self.color_text1)
    self.desc.pack(pady=(30, 0))

    self.f_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Custom Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_dims.pack(pady=(200, 50))

    self.dim_text = Label(self.f_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.dim = ttk.Combobox(self.f_dims, values=self.dim_values, width=3, state='readonly')
    self.dim.current(0)
    self.dim.grid(row=0, column=1)

    self.set = Button(self.f_dims, text='Set matrix', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
             activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
             command=lambda: GUI.set_matrix(self, 'trace', int(self.dim.get())))
    self.set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

    self.f_rand_dims = LabelFrame(self.f_main, text='Random Matrix', padx=100, pady=10, bg=self.color_bg1,
                   fg=self.color_text3, relief=GROOVE)
    self.f_rand_dims.pack()

    self.rand_dim_text = Label(self.f_rand_dims, text='Matrix dimension:', bg=self.color_bg1,
                  fg=self.color_text2)
    self.rand_dim_text.grid(row=0, column=0)

    self.rand_dim = Entry(self.f_rand_dims, width=6)
    self.rand_dim.insert(0, '2')
    self.rand_dim.grid(row=0, column=1)

    self.rand_set = Button(self.f_rand_dims, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=3,
                activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                command=lambda: GUI.rand_calculate(self, 'trace', self.rand_dim.get()))
    self.rand_set.grid(row=0, column=6, padx=(100, 0))

  def clear_frame(self):
    """This method clears all the widgets from the main (left) frame"""
    for widget in self.f_main.winfo_children():
      widget.destroy()

  def set_matrix(self, func, a, b=0, c=0):
    """This method opens a new window for the matrix (or matrices) input,
    according to the desired calculation"""
    self.input_win = Toplevel(root, bg=self.color_bg1)
    self.input_win.iconbitmap('matrix_ico.ico')
    self.input_win.title('Matrix Calculator')

    if func == 'add_sub':
      # According to the number of matrices needed to be inputted and the dimensions of these
      # matrices, the correct numbers of frames are created (f_up, f_down, f1, f1_grid etc.)
      # as well as entry boxes and some auxiliary buttons ("Clear", "Fill with 1's" etc.)
      #
      # Similar process is done on all other 'elif' conditions,
      # so commenting will only be present on this 'if' block

      self.input_win.resizable(False, False)

      # Creating the frames and other widgets
      self.f_up = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f_up.pack(pady=(20, 0))
      self.f1 = Frame(self.f_up, bg=self.color_bg1)
      self.f1.pack(side='left', padx=25)
      self.separator = ttk.Separator(self.f_up, orient='vertical')
      self.separator.pack(side='left', padx=20, pady=20, fill='y')
      self.f2 = Frame(self.f_up, bg=self.color_bg1)
      self.f2.pack(side='left', padx=25)
      self.f_down = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f_down.pack(pady=(15, 20))
      self.calculate = Button(self.f_down, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=30,
                  pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                  activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                  command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b))
      self.calculate.pack()

      self.matrix_A_text = Label(self.f1, text='Input matrix A:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 10))
      self.matrix_A_text.pack()
      self.matrix_B_text = Label(self.f2, text='Input matrix B:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 10))
      self.matrix_B_text.pack()

      self.f1_grid = Frame(self.f1, bg=self.color_bg1)
      self.f1_grid.pack()
      self.f1_buttons = Frame(self.f1, bg=self.color_bg1)
      self.f1_buttons.pack(pady=15)

      self.f2_grid = Frame(self.f2, bg=self.color_bg1)
      self.f2_grid.pack()
      self.f2_buttons = Frame(self.f2, bg=self.color_bg1)
      self.f2_buttons.pack(pady=15)

      # Creating empty 2D lists, which will later contain the entry widgets
      self.matrix_A_entries = [[] for _ in range(a)]
      self.matrix_B_entries = [[] for _ in range(a)]

      for j in range(b): # This 'for' loop displays numbers above entry boxes
        Label(self.f1_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
        Label(self.f2_grid, text=j + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
      for i in range(a): # This 'for' loop displays the entry boxes and numbers left to them
        Label(self.f1_grid, text=i+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        Label(self.f2_grid, text=i+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        for j in range(b):
          x = Entry(self.f1_grid, width=5)
          x.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_A_entries[i].append(x)

          y = Entry(self.f2_grid, width=5)
          y.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_B_entries[i].append(y)

      # Creating and displaying the auxiliary buttons
      self.clear_button_A = Button(self.f1_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                     command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_A_entries))
      self.clear_button_A.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button_A = Button(self.f1_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                     command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_A_entries))
      self.zeros_button_A.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button_A = Button(self.f1_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_A_entries))
      self.ones_button_A.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button_A = Button(self.f1_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                     fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                     command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_A_entries))
      self.mem_sv_button_A.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button_A = Button(self.f1_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                     fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                     command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_A_entries))
      self.mem_ld_button_A.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

      self.clear_button_B = Button(self.f2_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                     command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_B_entries))
      self.clear_button_B.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button_B = Button(self.f2_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                     command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_B_entries))
      self.zeros_button_B.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button_B = Button(self.f2_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_B_entries))
      self.ones_button_B.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button_B = Button(self.f2_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                     fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                     command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_B_entries))
      self.mem_sv_button_B.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button_B = Button(self.f2_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                     fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                     command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_B_entries))
      self.mem_ld_button_B.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

    elif func == 'mul_num':
      is_error = False

      if self.num_entry.get():
        try:
          float(self.num_entry.get())
        except ValueError:
          is_error = True
          self.input_win.destroy()
          self.errors('num')

      if not is_error:
        self.input_win.resizable(False, False)

        self.f = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
        self.f.pack(pady=20)

        self.matrix_text = Label(self.f, text='Input matrix:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 10))
        self.matrix_text.pack()

        self.f_grid = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
        self.f_grid.pack(padx=25)
        self.f_buttons = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
        self.f_buttons.pack(pady=(15, 0), padx=25)

        self.matrix_entries = [[] for _ in range(a)]
        for j in range(b):
          Label(self.f_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
        for i in range(a):
          Label(self.f_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
          for j in range(b):
            x = Entry(self.f_grid, width=5)
            x.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
            self.matrix_entries[i].append(x)

        self.clear_button = Button(self.f_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                      font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                      activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                      command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_entries))
        self.clear_button.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

        self.zeros_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                      font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                      activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                      command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_entries))
        self.zeros_button.grid(row=1, column=0, pady=3)

        self.ones_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8),
                     activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, padx=20,
                     relief=RIDGE, command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_entries))
        self.ones_button.grid(row=1, column=1, pady=3)

        self.mem_sv_button = Button(self.f_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                      fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                      activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                      command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_entries))
        self.mem_sv_button.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

        self.mem_ld_button = Button(self.f_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                      fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                      activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                      command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_entries))
        self.mem_ld_button.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

        self.calculate = Button(self.f_buttons, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    padx=30, pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b))
        self.calculate.grid(row=3, column=0, columnspan=3, pady=(30, 0))

    elif func == 'mul':
      self.input_win.resizable(False, False)

      self.f_up = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f_up.pack(pady=(20, 0))
      self.f1 = Frame(self.f_up, bg=self.color_bg1)
      self.f1.pack(side='left', padx=25)
      self.separator = ttk.Separator(self.f_up, orient='vertical')
      self.separator.pack(side='left', padx=20, pady=20, fill='y')
      self.f2 = Frame(self.f_up, bg=self.color_bg1)
      self.f2.pack(side='left', padx=25)
      self.f_down = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f_down.pack(pady=(15, 20))
      self.calculate = Button(self.f_down, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=30,
                  pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                  activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                  command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b, c))
      self.calculate.pack()

      self.matrix_A_text = Label(self.f1, text='Input matrix A:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 10))
      self.matrix_A_text.pack()
      self.matrix_B_text = Label(self.f2, text='Input matrix B:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 10))
      self.matrix_B_text.pack()

      self.f1_grid = Frame(self.f1, bg=self.color_bg1)
      self.f1_grid.pack()
      self.f1_buttons = Frame(self.f1, bg=self.color_bg1)
      self.f1_buttons.pack(pady=15)

      self.f2_grid = Frame(self.f2, bg=self.color_bg1)
      self.f2_grid.pack()
      self.f2_buttons = Frame(self.f2, bg=self.color_bg1)
      self.f2_buttons.pack(pady=15)

      self.matrix_A_entries = [[] for _ in range(a)]
      self.matrix_B_entries = [[] for _ in range(b)]

      for j in range(b):
        Label(self.f1_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
      for i in range(a):
        Label(self.f1_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        for j in range(b):
          x = Entry(self.f1_grid, width=5)
          x.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_A_entries[i].append(x)

      for j in range(c):
        Label(self.f2_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
      for i in range(b):
        Label(self.f2_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        for j in range(c):
          y = Entry(self.f2_grid, width=5)
          y.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_B_entries[i].append(y)

      self.clear_button_A = Button(self.f1_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                     command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_A_entries))
      self.clear_button_A.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button_A = Button(self.f1_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                     command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_A_entries))
      self.zeros_button_A.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button_A = Button(self.f1_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_A_entries))
      self.ones_button_A.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button_A = Button(self.f1_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                     fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                     command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_A_entries))
      self.mem_sv_button_A.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button_A = Button(self.f1_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                     fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                     command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_A_entries))
      self.mem_ld_button_A.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

      self.clear_button_B = Button(self.f2_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                     command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_B_entries))
      self.clear_button_B.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button_B = Button(self.f2_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                     command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_B_entries))
      self.zeros_button_B.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button_B = Button(self.f2_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_B_entries))
      self.ones_button_B.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button_B = Button(self.f2_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                     fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                     command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_B_entries))
      self.mem_sv_button_B.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button_B = Button(self.f2_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                     fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                     activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                     command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_B_entries))
      self.mem_ld_button_B.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

    elif func == 'power':
      is_error = False
      if self.power_entry.get():
        if not self.power_entry.get().isdigit():
          self.input_win.destroy()
          is_error = True
          self.errors('power')

      if not is_error:
        self.input_win.resizable(False, False)

        self.f = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
        self.f.pack(pady=20)

        self.matrix_text = Label(self.f, text='Input matrix:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 10))
        self.matrix_text.pack()

        self.f_grid = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
        self.f_grid.pack(padx=25)
        self.f_buttons = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
        self.f_buttons.pack(pady=(15, 0), padx=25)

        self.matrix_entries = [[] for _ in range(a)]

        for j in range(a):
          Label(self.f_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
        for i in range(a):
          Label(self.f_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
             fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
          for j in range(a):
            x = Entry(self.f_grid, width=5)
            x.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
            self.matrix_entries[i].append(x)

        self.clear_button = Button(self.f_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                      font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                      activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                      command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_entries))
        self.clear_button.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

        self.zeros_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                      font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                      activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                      command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_entries))
        self.zeros_button.grid(row=1, column=0, pady=3)

        self.ones_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                     font=('Arial', 8),
                     activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, padx=20,
                     relief=RIDGE, command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_entries))
        self.ones_button.grid(row=1, column=1, pady=3)

        self.mem_sv_button = Button(self.f_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                      fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                      activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                      command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_entries))
        self.mem_sv_button.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

        self.mem_ld_button = Button(self.f_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                      fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                      activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                      command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_entries))
        self.mem_ld_button.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

        self.calculate = Button(self.f_buttons, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    padx=30, pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b))
        self.calculate.grid(row=3, column=0, columnspan=3, pady=(30, 0))

    elif func == 'det':
      self.input_win.resizable(False, False)

      self.f = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f.pack(pady=20)

      self.matrix_text = Label(self.f, text='Input matrix:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 10))
      self.matrix_text.pack()

      self.f_grid = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_grid.pack(padx=25)
      self.f_buttons = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_buttons.pack(pady=(15, 0), padx=25)

      self.matrix_entries = [[] for _ in range(a)]

      for j in range(a):
        Label(self.f_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
      for i in range(a):
        Label(self.f_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        for j in range(a):
          x = Entry(self.f_grid, width=5)
          x.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_entries[i].append(x)

      self.clear_button = Button(self.f_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                    command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_entries))
      self.clear_button.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_entries))
      self.zeros_button.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 8),
                   activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                   padx=20, command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_entries))
      self.ones_button.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button = Button(self.f_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_entries))
      self.mem_sv_button.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button = Button(self.f_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_entries))
      self.mem_ld_button.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

      self.calculate = Button(self.f_buttons, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=30,
                  pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                  activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                  command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b))
      self.calculate.grid(row=3, column=0, columnspan=3, pady=(30, 0))

    elif func == 'inv':
      self.input_win.resizable(False, False)

      self.f = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f.pack(pady=20)

      self.matrix_text = Label(self.f, text='Input matrix:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 10))
      self.matrix_text.pack()

      self.f_grid = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_grid.pack(padx=25)
      self.f_buttons = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_buttons.pack(pady=(15, 0), padx=25)

      self.matrix_entries = [[] for _ in range(a)]

      for j in range(a):
        Label(self.f_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
      for i in range(a):
        Label(self.f_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        for j in range(a):
          x = Entry(self.f_grid, width=5)
          x.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_entries[i].append(x)

      self.clear_button = Button(self.f_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                    command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_entries))
      self.clear_button.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_entries))
      self.zeros_button.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 8),
                   activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                   padx=20, command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_entries))
      self.ones_button.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button = Button(self.f_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_entries))
      self.mem_sv_button.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button = Button(self.f_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_entries))
      self.mem_ld_button.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

      self.calculate = Button(self.f_buttons, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=30,
                  pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                  activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                  command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b))
      self.calculate.grid(row=3, column=0, columnspan=3, pady=(30, 0))

    elif func == 'trans':
      self.input_win.resizable(False, False)

      self.f = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f.pack(pady=20)

      self.matrix_text = Label(self.f, text='Input matrix:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 10))
      self.matrix_text.pack()

      self.f_grid = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_grid.pack(padx=25)
      self.f_buttons = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_buttons.pack(pady=(15, 0), padx=25)

      self.matrix_entries = [[] for _ in range(a)]

      for j in range(b):
        Label(self.f_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
      for i in range(a):
        Label(self.f_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        for j in range(b):
          x = Entry(self.f_grid, width=5)
          x.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_entries[i].append(x)

      self.clear_button = Button(self.f_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                    command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_entries))
      self.clear_button.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_entries))
      self.zeros_button.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 8),
                   activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                   padx=20, command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_entries))
      self.ones_button.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button = Button(self.f_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_entries))
      self.mem_sv_button.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button = Button(self.f_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_entries))
      self.mem_ld_button.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

      self.calculate = Button(self.f_buttons, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=30,
                  pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                  activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                  command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b))
      self.calculate.grid(row=3, column=0, columnspan=3, pady=(30, 0))

    elif func == 'rank':
      self.input_win.resizable(False, False)

      self.f = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f.pack(pady=20)

      self.matrix_text = Label(self.f, text='Input matrix:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 10))
      self.matrix_text.pack()

      self.f_grid = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_grid.pack(padx=25)
      self.f_buttons = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_buttons.pack(pady=(15, 0), padx=25)

      self.matrix_entries = [[] for _ in range(a)]

      for j in range(b):
        Label(self.f_grid, text=j+1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
      for i in range(a):
        Label(self.f_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        for j in range(b):
          x = Entry(self.f_grid, width=5)
          x.grid(row=i+1, column=j+1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_entries[i].append(x)

      self.clear_button = Button(self.f_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                    command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_entries))
      self.clear_button.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_entries))
      self.zeros_button.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 8),
                   activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                   padx=20, command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_entries))
      self.ones_button.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button = Button(self.f_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_entries))
      self.mem_sv_button.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button = Button(self.f_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_entries))
      self.mem_ld_button.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

      self.calculate = Button(self.f_buttons, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=30,
                  pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                  activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                  command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b))
      self.calculate.grid(row=3, column=0, columnspan=3, pady=(30, 0))

    elif func == 'trace':
      self.input_win.resizable(False, False)

      self.f = Frame(self.input_win, bg=self.color_bg1)
      self.f.pack(pady=20)

      self.matrix_text = Label(self.f, text='Input matrix:', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 10))
      self.matrix_text.pack()

      self.f_grid = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_grid.pack(padx=25)
      self.f_buttons = Frame(self.f, bg=self.color_bg1)
      self.f_buttons.pack(pady=(15, 0), padx=25)

      self.matrix_entries = [[] for _ in range(a)]

      for j in range(a):
        Label(self.f_grid, text=j + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=0, column=j + 1, padx=(3, 0))
      for i in range(a):
        Label(self.f_grid, text=i + 1, font=('Arial', 8), bg=self.color_bg1,
           fg=self.color_text2).grid(row=i + 1, column=0, padx=(3, 0))
        for j in range(a):
          x = Entry(self.f_grid, width=5)
          x.grid(row=i + 1, column=j + 1, padx=3, pady=3)
          self.matrix_entries[i].append(x)

      self.clear_button = Button(self.f_buttons, text='Clear', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=33,
                    command=lambda: GUI.clear_cells(self, self.matrix_entries))
      self.clear_button.grid(row=0, column=0, columnspan=3, pady=3)

      self.zeros_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 0's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                    font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE, padx=20,
                    command=lambda: GUI.fill_zeros(self, self.matrix_entries))
      self.zeros_button.grid(row=1, column=0, pady=3)

      self.ones_button = Button(self.f_buttons, text="Fill with 1's", bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2,
                   font=('Arial', 8),
                   activebackground=self.color_bg1, activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                   padx=20, command=lambda: GUI.fill_ones(self, self.matrix_entries))
      self.ones_button.grid(row=1, column=1, pady=3)

      self.mem_sv_button = Button(self.f_buttons, text=" Save to memory ", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_sv(self, self.matrix_entries))
      self.mem_sv_button.grid(row=2, column=0, padx=3, pady=3)

      self.mem_ld_button = Button(self.f_buttons, text="Load from memory", bg=self.color_bg1,
                    fg=self.color_text2, font=('Arial', 8), activebackground=self.color_bg1,
                    activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                    command=lambda: GUI.mem_ld(self, self.matrix_entries))
      self.mem_ld_button.grid(row=2, column=1, padx=3, pady=3)

      self.calculate = Button(self.f_buttons, text='Calculate', bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2, padx=30,
                  pady=5, font=('Arial', 15), activebackground=self.color_bg1,
                  activeforeground=self.color_text2, relief=RIDGE,
                  command=lambda: GUI.calculate(self, func, a, b))
      self.calculate.grid(row=3, column=0, columnspan=3, pady=(30, 0))

  def calculate(self, func, a, b=0, c=0):
    """This method passes the matrix values in NumPy arrays and
    proceeds with the according calculation"""
    is_error = False # 'True' if an error has occurred

    if func == 'add_sub':
      self.matrix_A = np.zeros((a, b))
      self.matrix_B = np.zeros((a, b))

      try:
        for i in range(a):
          for j in range(b):
            if self.matrix_A_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_A_entries[i][j].insert(0, '0')
            if self.matrix_B_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_B_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix_A[i, j] = float(self.matrix_A_entries[i][j].get())
            self.matrix_B[i, j] = float(self.matrix_B_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix A:", self.matrix_A, sep="\n")
        print()
        print("Matrix B:", self.matrix_B, sep="\n")
        print()

        if self.op.get() == '+':
          start = time.perf_counter()
          calc = SimpleCalculation.matrix_add(self.matrix_A, self.matrix_B)
          finish = time.perf_counter()

        elif self.op.get() == '-':
          start = time.perf_counter()
          calc = SimpleCalculation.matrix_sub(self.matrix_A, self.matrix_B)
          finish = time.perf_counter()

        self.time = round(finish - start, 3)
        print("Result: ", calc, sep="\n")
        print()
        print("Time:", self.time)
        print()
        self.result_show(calc)

    elif func == 'mul_num':
      self.matrix = np.zeros((a, b))

      try:
        for i in range(a):
          for j in range(b):
            if self.matrix_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix[i, j] = float(self.matrix_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix:", self.matrix, sep="\n")
        print()

        if not self.num_entry.get(): num = 1
        else: num = self.num_entry.get()

        start = time.perf_counter()
        calc = SimpleCalculation.matrix_mul_num(self.matrix, num)
        finish = time.perf_counter()

        self.time = round(finish - start, 3)
        print("Result:", calc, sep="\n")
        print()
        print("Time:", self.time)
        print()
        self.result_show(calc)

    elif func == 'mul':
      self.matrix_A = np.zeros((a, b))
      self.matrix_B = np.zeros((b, c))

      try:
        for i in range(a):
          for j in range(b):
            if self.matrix_A_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_A_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix_A[i, j] = float(self.matrix_A_entries[i][j].get())
        for i in range(b):
          for j in range(c):
            if self.matrix_B_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_B_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix_B[i, j] = float(self.matrix_B_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix A:", self.matrix_A, sep="\n")
        print()
        print("Matrix B:", self.matrix_B, sep="\n")
        print()

        start = time.perf_counter()
        calc = SimpleCalculation.matrix_mul(self.matrix_A, self.matrix_B)
        finish = time.perf_counter()

        self.time = round(finish - start, 3)
        print("Result:", calc, sep="\n")
        print()
        print("Time:", self.time)
        print()
        self.result_show(calc)

    elif func == 'power':
      self.matrix = np.zeros((a, a))

      try:
        for i in range(a):
          for j in range(a):
            if self.matrix_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix[i, j] = float(self.matrix_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix:", self.matrix, sep="\n")
        print()

        if not self.power_entry.get(): num = 1
        else: num = int(self.power_entry.get())

        start = time.perf_counter()
        calc = SimpleCalculation.matrix_power(self.matrix, num)
        finish = time.perf_counter()

        self.time = round(finish - start, 3)
        print("Result:", calc, sep="\n")
        print()
        print("Time:", self.time)
        print()
        self.result_show(calc)

    elif func == 'det':
      self.matrix = np.zeros((a, a))

      try:
        for i in range(a):
          for j in range(a):
            if self.matrix_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix[i, j] = float(self.matrix_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix:",self.matrix, sep="\n")
        print()

        start = time.perf_counter()
        calc = SimpleCalculation.matrix_det(self.matrix)
        finish = time.perf_counter()

        self.time = round(finish - start, 3)
        print("Result:", calc, sep="\n")
        print()
        print("time:", self.time)
        print()
        self.result_show(calc, 'det')

    elif func == 'inv':
      self.matrix = np.zeros((a, a))

      try:
        for i in range(a):
          for j in range(a):
            if self.matrix_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix[i, j] = float(self.matrix_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix:", self.matrix, sep="\n")
        print()

        try:
          start = time.perf_counter()
          calc = SimpleCalculation.matrix_inv(self.matrix)
          finish = time.perf_counter()
        except np.linalg.LinAlgError:
          is_error = True
          self.errors('singular')

        if not is_error:
          self.time = round(finish - start, 3)
          print("Result:", calc, sep="\n")
          print()
          print("Time:", self.time)
          print()
          self.result_show(calc)

    elif func == 'trans':
      self.matrix = np.zeros((a, b))
      try:
        for i in range(a):
          for j in range(b):
            if self.matrix_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix[i, j] = float(self.matrix_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix:", self.matrix, sep="\n")
        print()

        start = time.perf_counter()
        calc = SimpleCalculation.matrix_trans(self.matrix)
        finish = time.perf_counter()

        self.time = round(finish - start, 3)
        print("Result:", calc)
        print()
        print("Time:", self.time)
        print()
        self.result_show(calc)

    elif func == 'rank':
      self.matrix = np.zeros((a, b))
      try:
        for i in range(a):
          for j in range(b):
            if self.matrix_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix[i, j] = float(self.matrix_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix:", self.matrix, sep="\n")
        print()

        start = time.perf_counter()
        calc = SimpleCalculation.matrix_rank(self.matrix)
        finish = time.perf_counter()

        self.time = round(finish - start, 3)
        print("Result:", calc)
        print()
        print("Time:", self.time)
        print()
        self.result_show(calc, 'rank')

    elif func == 'trace':
      self.matrix = np.zeros((a, a))

      try:
        for i in range(a):
          for j in range(a):
            if self.matrix_entries[i][j].get() == '':
              self.matrix_entries[i][j].insert(0, '0')

            self.matrix[i, j] = float(self.matrix_entries[i][j].get())
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('alpha')
      except:
        is_error = True
        self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print("Matrix:", self.matrix, sep="\n")
        print()

        start = time.perf_counter()
        calc = SimpleCalculation.matrix_trace(self.matrix)
        finish = time.perf_counter()

        self.time = round(finish - start, 3)
        print("Result:", calc)
        print()
        print("Time:", self.time)
        print()
        self.result_show(calc, 'trace')

  def rand_calculate(self, func, a, b=0, c=0):
    """This method creates random matrices of given dimensions and proceeds
    with the desired calculation"""
    is_error = False

    if func == 'add_sub':
      try:
        a = int(a)
        b = int(b)
        if a < 2 or b < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix_A = RandomMatrix.random_matrix(a, b)
          matrix_B = RandomMatrix.random_matrix(a, b)

          if self.rand_op.get() == '+':
            start = time.perf_counter()
            calc = SimpleCalculation.matrix_add(matrix_A, matrix_B)
            finish = time.perf_counter()

          elif self.rand_op.get() == '-':
            start = time.perf_counter()
            calc = SimpleCalculation.matrix_sub(matrix_A, matrix_B)
            finish = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

        if not is_error:
          print('Matrix A:', matrix_A, sep='\n')
          print()
          print('Matrix B:', matrix_B, sep='\n')
          print()
          self.time = round(finish - start, 3)
          print('Result:', calc, sep='\n')
          print()
          print('Time:', self.time)
          print()
          self.rand_result_show(calc)

    elif func == 'mul_num':
      try:
        a = int(a)
        b = int(b)
        if a < 2 or b < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix = RandomMatrix.random_matrix(a, b)

          if self.rand_num_entry.get():
            try:
              num = float(self.rand_num_entry.get())
            except ValueError:
              is_error = True
              self.errors('num')
          else: num = 1

          if not is_error:
            start = time.perf_counter()
            calc = SimpleCalculation.matrix_mul_num(matrix, num)
            finish = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

        if not is_error:
          print('Matrix:', matrix, sep='\n')
          print()
          self.time = round(finish - start, 3)
          print('Result:', calc, sep='\n')
          print()
          print('Time:', self.time)
          print()
          self.rand_result_show(calc)

    elif func == 'mul':
      try:
        a = int(a)
        b = int(b)
        c = int(c)
        if a < 2 or b < 2 or c < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix_A, matrix_B = RandomMatrix.two_random_matrices(a, b, c)

          if min(a, b, c) > 1000:
            start_mp = time.perf_counter()
            calc = MultiprocessingCalculation.multiplication(matrix_A, matrix_B)
            finish_mp = time.perf_counter()

            self.time = round(finish_mp - start_mp, 3)
            self.rand_result_show(calc)
          else:
            start_mp = time.perf_counter()
            calc = MultiprocessingCalculation.multiplication(matrix_A, matrix_B)
            finish_mp = time.perf_counter()

            start_simple = time.perf_counter()
            SimpleCalculation.matrix_mul(matrix_A, matrix_B)
            finish_simple = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

          self.time = round(min(finish_simple - start_simple, finish_mp - start_mp), 3)
        if not is_error:
          print('Matrix A:', matrix_A, sep='\n')
          print()
          print('Matrix B:', matrix_B, sep='\n')
          print()
          self.time = round(min(finish_simple - start_simple, finish_mp - start_mp), 3)
          print('Result:', calc, sep='\n')
          print('Time w/o multiprocessing:', finish_simple - start_simple)
          print('Tim w/ multiprocessing:', finish_mp - start_mp)
          print()
          self.rand_result_show(calc)

    elif func == 'power':
      try:
        a = int(a)
        if a < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix = RandomMatrix.random_matrix(a, a)

          if self.rand_power_entry.get():
            if not self.rand_power_entry.get().isdigit():
              is_error = True
              self.errors('power')
            else:
              num = int(self.rand_power_entry.get())
          else: num = 1
          if not is_error:
            start = time.perf_counter()
            calc = SimpleCalculation.matrix_power(matrix, num)
            finish = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

        if not is_error:
          print('Matrix:', matrix, sep='\n')
          print()
          self.time = round(finish - start, 3)
          print('Result:', calc, sep='\n')
          print()
          print('Time:', self.time)
          print()
          self.rand_result_show(calc)

    elif func == 'det':
      try:
        a = int(a)
        if a < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix = RandomMatrix.random_matrix(a, a)

          start = time.perf_counter()
          calc = SimpleCalculation.matrix_det(matrix)
          finish = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print('Matrix:', matrix, sep='\n')
        print()
        self.time = round(finish - start, 3)
        print('Result:', calc, sep='\n')
        print()
        print('Time:', self.time)
        print()
        self.rand_result_show(calc, 'det')

    elif func == 'inv':
      try:
        a = int(a)
        if a < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix = RandomMatrix.random_matrix(a, a)

          start = time.perf_counter()
          calc = SimpleCalculation.matrix_inv(matrix)
          finish = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

      if not is_error:
        print('Matrix:', matrix, sep='\n')
        print()
        self.time = round(finish - start, 3)
        print('Result:', calc, sep='\n')
        print()
        print('Time:', self.time)
        print()
        self.rand_result_show(calc)

    elif func == 'trans':
      try:
        a = int(a)
        b = int(b)
        if a < 2 or b < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix = RandomMatrix.random_matrix(a, b)

          start = time.perf_counter()
          calc = SimpleCalculation.matrix_trans(matrix)
          finish = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

        if not is_error:
          print('Matrix:', matrix, sep='\n')
          print()
          self.time = round(finish - start, 3)
          print('Result:', calc, sep='\n')
          print()
          print('Time:', self.time)
          print()
          self.rand_result_show(calc)

    elif func == 'rank':
      try:
        a = int(a)
        b = int(b)
        if a < 2 or b < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix = RandomMatrix.random_matrix(a, b)

          start = time.perf_counter()
          calc = SimpleCalculation.matrix_rank(matrix)
          finish = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

        if not is_error:
          print('Matrix:', matrix, sep='\n')
          print()
          self.time = round(finish - start, 3)
          print('Result:', calc, sep='\n')
          print()
          print('Time:', self.time)
          print()
          self.rand_result_show(calc, 'rank')

    elif func == 'trace':
      try:
        a = int(a)
        if a < 2:
          is_error = True
          self.errors('dims')
      except ValueError:
        is_error = True
        self.errors('dims')

      if not is_error:
        try:
          matrix = RandomMatrix.random_matrix(a, a)

          start = time.perf_counter()
          calc = SimpleCalculation.matrix_trace(matrix)
          finish = time.perf_counter()
        except MemoryError:
          is_error = True
          self.errors('memory')
        except:
          is_error = True
          self.errors('unexpected')

        if not is_error:
          print('Matrix:', matrix, sep='\n')
          print()
          self.time = round(finish - start, 3)
          print('Result:', calc, sep='\n')
          print()
          print('Time:', self.time)
          print()
          self.rand_result_show(calc, 'trace')

  def clear_cells(self, list):
    """This method clears all entry boxes"""
    for i in range(len(list)):
      for entry in list[i]:
        entry.delete(0, 'end')

  def fill_zeros(self, list):
    """This method fills all empty entry boxes with the number '0'"""
    for i in range(len(list)):
      for entry in list[i]:
        if entry.get() == '':
          entry.insert(0, '0')

  def fill_ones(self, list):
    """This method fills all empty entry boxes with the number '1'"""
    for i in range(len(list)):
      for entry in list[i]:
        if entry.get() == '':
          entry.insert(0, '1')

  def mem_sv(self, list):
    """This method saves the inputted matrix in the memory for future use"""
    is_error = False # this variable checks if there is error(element isaplha)

    self.matrix_saved = np.zeros((len(list), len(list[0])))
    try:
      self.matrix_saved = np.zeros((len(list), len(list[0])))
      for i in range(len(list)):
        for j in range(len(list[0])):
          self.matrix_saved[i][j] = list[i][j].get()
    except ValueError:
      is_error = True
      self.errors('mem_save')
    except:
      is_error = True
      self.errors('unexpected')

    if not is_error:
      print("Matrix in memory:", self.matrix_saved, sep="\n")
      print()

  def mem_ld(self, list):
    """This method loads the matrix saved in the memory into the entry boxes"""
    try:
      if self.matrix_saved.shape[0] != len(list) or self.matrix_saved.shape[1] != len(list[0]):
        self.errors('mem_load_dims')
      else:
        GUI.clear_cells(self, list)
        for i in range(len(list)):
          for j in range(len(list[0])):
            list[i][j].insert(0, self.matrix_saved[i][j])
    except AttributeError:
      self.errors('mem_load_empty')


  def result_show(self, result, func=''):
    """This method creates a new window displaying the result"""
    self.result_win = Toplevel(root, bg=self.color_bg1)
    self.result_win.iconbitmap('matrix_ico.ico')
    self.result_win.title('Matrix Calculator')
    self.result_win.geometry("600x400")

    self.f_res_text = Frame(self.result_win, bg=self.color_bg1)
    self.f_res_text.pack(side='top', fill='x', padx=40, pady=(40, 20))

    self.f_main_res = Frame(self.result_win, bg=self.color_bg1, padx=5, pady=5)
    self.f_main_res.pack(side='top', padx=40)

    self.f_time = Frame(self.result_win, bg=self.color_bg1)
    self.f_time.pack(side='bottom', fill='x', padx=40, pady=(10, 40))

    self.time_text = Label(self.f_time, text=f'Computation time: {self.time} seconds', font=('Arial', 10),
                bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.time_text.pack(anchor='e')

    self.result_text = Label(self.f_res_text, text='Result:', font=('Arial', 12), bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text2)
    self.result_text.pack(anchor='w')

    labels = []
    width = 3

    if func == 'det':
      self.result_win.geometry("600x300")

      self.result = Label(self.f_main_res, text=f'Matrix determinant is {round(result, 2)}', font=('Arial', 15),
                bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
      self.result.pack(anchor='n')

    elif func == 'rank':
      self.result_win.geometry("600x300")

      self.result = Label(self.f_main_res, text=f'Matrix rank is {round(result, 2)}', font=('Arial', 15),
                bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
      self.result.pack(anchor='n')

    elif func == 'trace':
      self.result_win.geometry("600x300")

      self.result = Label(self.f_main_res, text=f'Matrix trace is {round(result, 2)}', font=('Arial', 15),
                bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
      self.result.pack(anchor='n')

    else:
      self.f_result = Frame(self.f_main_res, bg=self.color_bg2)
      self.f_result.pack(anchor='w')

      self.result_win.geometry("830x550")

      Label(self.f_result, text=' ', font=('Arial', 12), bg=self.color_bg1, fg='grey',
         width=2).grid(row=0, column=0, padx=2, pady=2)

      for j in range(len(result[0])):
        label = Label(self.f_result, text='A'+f'{j + 1}', font=('Arial', 12), bg=self.color_bg1, fg='grey')
        label.grid(row=0, column=j+1, padx=2)
        labels.append(label)

      for i in range(len(result)):
        Label(self.f_result, text=i + 1, font=('Arial', 12), bg=self.color_bg1, fg='grey',
           width=2).grid(row=i+1, column=0, padx=2)
        for j in range(len(result[0])):

          if result[i][j].is_integer():
            number = int(result[i][j])
          else:
            number = result[i][j]

          if len(str(number)) > width:
            width = len(str(number))

          label = Label(self.f_result, text=number, font=('Arial', 12), bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text2)
          label.grid(row=i + 1, column=j + 1, padx=2, pady=2)
          labels.append(label)

    for label in labels: label.configure(width=width)

  def rand_result_show(self, result, func=''):
    """This method creates a new window displaying the result (from the
    random matrices)"""
    self.result_win = Toplevel(root, bg=self.color_bg1)
    self.result_win.iconbitmap('matrix_ico.ico')
    self.result_win.title('Matrix Calculator')

    self.f_res_text = Frame(self.result_win, bg=self.color_bg1)
    self.f_res_text.pack(side='top', fill='x', padx=40, pady=(40, 20))

    self.f_main_res = Frame(self.result_win, bg=self.color_bg1, padx=5, pady=5)
    self.f_main_res.pack(side='top', padx=40)

    self.f_time = Frame(self.result_win, bg=self.color_bg1)
    self.f_time.pack(side='bottom', fill='x', padx=40, pady=(10, 40))

    self.time_text = Label(self.f_time, text=f'Computation time: {self.time} seconds', font=('Arial', 10),
                bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
    self.time_text.pack(anchor='e')

    self.result_text = Label(self.f_res_text, text='Result:', font=('Arial', 12), bg=self.color_bg1,
                 fg=self.color_text2)
    self.result_text.pack(anchor='w')

    if func == 'det':
      self.result_win.geometry("600x300")

      self.result_ = Label(self.f_main_res, text=f'Matrix determinant is {round(result, 2)}', font=('Arial', 15),
                 bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
      self.result.pack(anchor='n')

    elif func == 'rank':
      self.result_win.geometry("600x300")

      self.result = Label(self.f_main_res, text=f'Matrix rank is {round(result, 2)}', font=('Arial', 15),
                bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
      self.result.pack(anchor='n')

    elif func == 'trace':
      self.result_win.geometry("600x300")

      self.result = Label(self.f_main_res, text=f'Matrix trace is {round(result, 2)}', font=('Arial', 15),
                bg=self.color_bg1, fg=self.color_text2)
      self.result.pack(anchor='n')

    else:
      self.result_win.geometry("830x550")

      self.scroll_x = Scrollbar(self.f_main_res, orient="horizontal")
      self.scroll_y = Scrollbar(self.f_main_res, orient="vertical")
      self.scroll_x.pack(side='bottom', fill='x')
      self.scroll_y.pack(side='right', fill='y')

      self.t_result = Text(self.f_main_res, font=('Arial', 12), bg=self.color_bg2, fg=self.color_text2,
                 spacing1=10, height=12, width=80, relief=GROOVE,
                 xscrollcommand=self.scroll_x.set, yscrollcommand=self.scroll_y.set, wrap='none')
      self.t_result['font'] = ('Arial', 12)
      self.t_result.pack(side='left')

      if len(str(np.amax(result))) < 7: tabs = 1
      elif len(str(np.amax(result))) < 12: tabs = 2
      elif len(str(np.amax(result))) < 17: tabs = 3
      elif len(str(np.amax(result))) < 22: tabs = 4
      elif len(str(np.amax(result))) < 27: tabs = 5
      else: tabs = 6

      for i in range(len(result)):
        for j in range(len(result[0])):
          self.t_result.insert('end', result[i][j])
          if j == len(result[0])-1:
            self.t_result.insert('end', '\n')
          else:
            self.t_result.insert('end', '\t'*tabs)

      self.scroll_x.config(command=self.t_result.xview)
      self.scroll_y.config(command=self.t_result.yview)

  def errors(self, type):
    if type == 'alpha':
      mb.showerror(title='Error', message="Array's elements must be numbers")
    elif type == 'num':
      mb.showerror(title='Error', message='Multiplying number input must be a number')
    elif type == 'unexpected':
      mb.showerror(title='Error', message='An unexpected error has occurred')
    elif type == 'power':
      mb.showerror(title='Error', message='Power number input must be a positive integer')
    elif type == 'memory':
      mb.showerror(title='Error', message='Input values are too big. Try smaller values')
    elif type == 'dims':
      mb.showerror(title='Error', message='Dimension inputs must be integers larger or equal than 2')
    elif type == 'singular':
      mb.showerror(title='Error', message='Matrix is singular thus is not invertible')
    elif type == 'mem_save':
      mb.showerror(title='Error', message="Array's elements in saved matrix must be numbers")
    elif type == 'mem_load_empty':
      mb.showerror(title='Error', message='No matrix in memory')
    elif type == 'mem_load_dims':
      mb.showerror(title='Error', message='Matrix in memory does not match current dimensions')


if __name__ == '__main__':
  root = Tk()
  gui = GUI(root)
  root.mainloop()